Privacy

Inleiding
In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe 402 Automotive omgaat met de gegevens van personen, zoals bezoekers van websites van 402 Automotive, ontvangers van nieuwsbrieven, kopers van toegangsbewijzen van door 402 Automotive georganiseerde evenementen en exposanten van door 402 Automotive georganiseerde activiteiten (hierna: 'de gebruiker’ of 'jij’). 402 Automotive houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening van Gegevensbescherming in het kader van de privacywetgeving stelt. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn gevestigd aan de Gors 11, 4741 TA HOEVEN.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
402 Automotive verzamelt en registreert gegevens. Zie voor een uitgebreide toelichting hierop in ons cookie statement hieronder.  Op het moment waarop jij je gegevens aan 402 Automotive verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals in dit Privacy Statement bepaald. 402 Automotive zorgt er voor dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens  op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvinden.

402 Automotive gebruikt jouw gegevens alleen voor het versturen van de door jou gewenste nieuwsbrieven, om contact op te nemen na deelname aan prijsvragen/acties of voor analysedoeleinden over je bezoek aan evenementen en over onze online media.


Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?
402 Automotive kan jouw gegevens gebruiken om:

  • ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  • om je informatie te verschaffen over wijzigingen van onze producten en diensten, aanbiedingen, evenementen en andere evenementen die in 402 Automotive organiseerd, bijvoorbeeld via e-mailing of social media;
  • onze dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes) te verbeteren;
  • marktonderzoeken uit te voeren;
  • onze websites te verbeteren en te beveiligen;
  • speciaal voor jou opgezette advertenties, ook op websites van derden via advertentienetwerken te tonen;
  • jouw bezoek aan onze evenementen website te analyseren.

 

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink, onderaan elke nieuwsbrief die je van 402 Automotive ontvangt of indien dit niet mogelijk is via info@402automotive.com

Rechten van Betrokkenen
Tot 25 mei 2018 (de inwerkingtreding van de AVG) hebben we de persoonsgegevens die jij ons hebt verstrekt, gebruikt voor het versturen van de door jou gewenste informatie met altijd de mogelijkheid je af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Sinds 25 mei 2018 hebben wij ons systeem aangepast, waarbij er te allen tijde inzicht is in de exacte aanmelddatum en ontvang je ter bescherming van je privacy, altijd een verificatiemail na aanmelding via onze website. Lukt het niet om je via de afmeldlink af te melden van (één van) onze nieuwsbrieven, stuur dan een e-mail met dit verzoek naar info@402automotive.com, waarin je duidelijk aangeeft voor welke nieuwsbrief je je wilt afmelden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
402 Automotive bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Beveiliging persoonsgegevens
402 Automotive doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en treft daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de netwerksystemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De netwerksystemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerkt 402 Automotive  sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (evenementen) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van 402 Automotive: het uitvoeren van onze doelen. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes. Zie hiervoor ook het cookie statement.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
402 Automotive zal geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. 402 Automotive blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 402 Automotive zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wijzigingen Privacy Statement
402 Automotive behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij dezen aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van 402 Automotive te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Cookies Statement

Persoonsgegevens

Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is bij wie ze horen. Sommige verstrek je als bezoeker bewust, en andere verzamelt de website op de achtergrond.

Wij willen een toegankelijke website bieden, die in de behoeften en verwachtingen voorziet van de bezoeker, jij dus. De persoonsgegevens die wij verwerken middels cookies zijn: gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat-type. Deze gegevens analyseren wij om onze website te beveiligen en te verbeteren.

Onze website bevat links naar andere websites. 402 Automotive heeft geen invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid.

Automatisch verzamelde gegevens & Cookies
402 Automotive gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, zoals de taal van de website. 

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag op onze website bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Onze website gebruikt de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina's je op de website van 402 Automotive bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van 402 Automotive te zien krijgt en dat onze advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kunnen wij jou online beter bedienen. 

Onze website gebruikt Google Analytics. Deze registreert jouw websitegebruik en slaat gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google

Onvoorziene cookies
Door de manier waarop het Internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via de website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven nog niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

Hoe zijn cookies te verwijderen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren. 

FOLLOW US: